Predavanje – Mateja Jerman

Predavanje Mateje Jerman na temu “Umjetničko blago župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Rijeci: zlato” održano je 24. listopada 2017. u 19 sati.