Kalež

Naziv umjetnine: Kalež

Umjetnik/umjetnička radionica: Nepoznati mletački majstor

Vrijeme nastanka: 1628. godina

Materijal: srebro

Dimenzije: 19,5 cm, 11 cm (promjer podnožja), 8,7 cm promjer čaše

Klasifikacija umjetnine: zlatarstvo

Opis: Na kružnom podnožju nalazi se složena kompozicija ukrasnih traka, anđeoskih glava, stiliziranih vitica i voćnih girlandi. Korijen drška okružuju tri anđeoske glave s individualiziranim licima i istaknutim kovrčama. Krila im izrastaju podno glave, a prate ih stilizirane urezane vitice. Između figuralnih prikaza, površinu podnožja ispunjavaju iskucane voćne girlande. Prema vanjskom se obodu podnožja redaju: traka sa stiliziranim listićima, ovulusi, a podno nje red utisnutih malih krugova. Vanjski rub ponavlja dekorativnu vrpcu sa listićima. Na dršku se nalazi ukrasni nodus na kojemu se ponavljaju motivi s podnožja, ali su na ovom mjestu urezani u površinu. Časa kaleža ima pozlaćen izvijen rub , a pozlata je nanesena i sa unutrašnje strane u skladu s liturgijskim odredbama.

Kalež na unutrašnjoj površini podnožja ima urezanu 1628. godinu i možda ukazuje na godinu izrade. Iako se je ona mogla i naknadno urezati, stilske karakteristike predmeta ukazuju da je riječ o kaležu nastalom u nepoznatoj zlatarskoj radionici u Veneciji. Kao primjer karakterističnog mletačkog zlatarskog proizvoda , ovakvi se kaleži mogu naći u brojnim crkvenim riznicama na području istočne obale Jadrana. Tako ih nalazimo u župama u Barbanu i Buzetu te, primjerice u franjevačkom samostanu u Krku. Njima su se sačuvale i pripadajuće košarice koja na ovome kaležu nedostaje, a okružuju čašu s raznim ukrasnim motivima, medaljonima ili pak heraldičkim obilježjima.

Bibliografija: Neobjavljeno djelo