O projektu

 

SAŽETAK ISTRAŽIVANJA


Projektom “Mramor, pigmenti, zlato i svila: luksuzne umjetnine barokne Rijeke” istražit će se umjetnine izrađene od navedenih skupocjenih materijala, a koje se mogu naći u gradu Rijeci u razdoblju baroka, to jest u 17. i 18. stoljeću. Primjenom metode case study, odnosno, analizom inventara jednog paradigmatskog ambijenta kao što je nekadašnja Zborna, a danas župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, pokušat će se utvrditi količina te uzročno-posljedične veze nastajanja samih umjetnina. Suvremenom metodologijom povijesti umjetnosti za svaku pojedinu umjetninu izradit će se problematska kataloška jedinica u kojoj će se nastojati utvrditi sljedeće: tko je autor, kada je djelo nastalo, tko je naručitelj, koji je stilski kontekst, po čemu je neko djelo posebno s obzirom na umjetničku kvalitetu i inovativnost, povijesni značaj, korišteni materijal i vještinu obrade. Rezultati istraživanja poslužit će kao znanstveno utemeljena platforma za formiranje zbirke umjetnina pri spomenutom objektu koja može postati važan punkt kulturne rute te tako obogatiti ponudu grada Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020. godine. Tako će se, na vrlo konkretan način, istraživački tim unutar Katedre za umjetnost ranog novog vijeka pri Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pokazati kao nezaobilazni čimbenik u promišljenom planiranju razvoja kulturnog turizma grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Time će se još više intenzivirati dosadašnja uspješna suradnja ovog istraživačkog tima s lokalnom i regionalnom samoupravom i ostalim institucijama u kulturi, a što je predviđeno strategijom Filozofskog fakulteta, kao i Sveučilišta u Rijeci.

 

 

ISTRAŽIVAČKI TIM


Voditelj projekta:

izv. prof. dr. sc. Damir Tulić (Filozofski fakultet u Rijeci)

UNIRI PortfeljAcademia.edu

 

Istraživači

  • prof. dr. sc. Nina Kudiš (Filozofski fakultet u Rijeci)

UNIRI PortfeljAcademia.edu

  • Mateja Jerman (Konzervatorski odjel u Rijeci)

Academia.edu

  • dr. sc. Iva Jazbec Tomaić (Odjel za kulturu, Grad Rijeka)

Academia.edu

  • dr. sc. Danijel Ciković (Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci)

UNIRI PortfeljAcademia.edu