Oltarni svijećnjaci

Naziv umjetnine: Komplet oltarnih svijećnjaka

Umjetnik/umjetnička radionica: Nepoznata mletačka zlatarska radionica

Vrijeme nastanka: 1734. i 1736. godina

Materijal: srebro

Dimenzije: 65,5 cm x 17,5 cm

Klasifikacija umjetnine: zlatarstvo

Opis: U središtu polja trokutastog podnožja postavljenog na lavlje nožice, nalaze se kartuše s urezanim natpisima. Njih obavijaju iskucani akantusovi listovi. Podnožje s nekoliko ukrasnih prstenova ispunjenih geometrijskim i vegetabilnim motivima izdiže se u kruškoliki nodus s trima apliciranim anđeoskim glavicama. Nakon nekoliko kružnih međuprstenova u izduženoj formi, poput vaze, držak nosi postolje za svijeću.

U župi Uznesenja Blažene Djevice Marije sačuvano je šest oltarnih svijećnjaka iste tipologije naručenih u dva navrata. To se iščitava iz kartuša na podnožjima: na četiri svijećnjaka je upisana 1734. godina, a na dva 1736. godina. U ostalim medaljonima nalaze se isti natpisi koji spominju stanovitog Mattea Susanicha i arhiđakona Nicolu Tudorovicha. O potonjem se zna da je bio riječki kanonik 1715. godine, potom arhiđakon 1729. godine te da je umro 1752 godine. Matteo Susanich bi mogao biti upravitelj Bratovštine Presvetog Sakramenta čiji su članovi bili riječki ribari – pescatori. Upravo se taj izraz javlja i na nodusu ovog kompleta svijećnjaka što bi moglo upućivati da su upravo oni dali financijska sredstva za nabavu ovih zlatarskih predmeta.

Osim godina koje su urezane u kartuše, na dataciju u prvu polovicu 18. stoljeća upućuju i zlatarski žigovi sazadora Zuannea Premude. Prvi se put ovaj zlatar spominje 1696. godine, a funkciju kontrolora kvalitete mletačkih proizvoda obavljao je tijekom prve polovice 18. stoljeća. Također, vrijeme nastanka se može utvrditi i komparacijom sa sličnim svijećnjacima koji se mogu naći u brojnim župama na istočnoj obali Jadrana. Među njima se, radi geografske blizine, mogu izdvojiti kompleti svijećnjaka u Barbanu i Buzetu.

Bibliografija: Luigi Maria Torcoletti, Il Duomo vecchio di Fiume, Fiume 1932, 17.