Oltar sv. Antuna Opata

Naziv umjetnine: Oltar svetog Antuna Opata

Umjetnik/umjetnička radionica: Antonio Michelazzi (Gradisca d’Isonzo, 1707. – Rijeka, 1771.),  Francesco Robba (Venecija, 1698. – Zagreb, 1757.) i suradnik

Vrijeme nastanka: oko 1750.

Materijal: crveni i bijeli mramor

Dimenzije: 675 x 405 cm

Klasifikacija umjetnine: arhitektura/ skulptura

Opis: Oltar je postavljen u prvoj kapeli lijevog broda. Uzdignut je na dvije stube, a supedanej je ukrašen pravokutnim poljem s tri zaokrenuta kvadrata. Stipes ima oblik stilizirane urne s kaneliranim umetcima od bijelog mramora te dva kerubina. Bočno su jednostavni postamenti koji nose stupove retabla. On se sastoji od lučno zaključene niše za sliku, a flankiraju je četiri stupa s kompozitnim kapitelima nad kojima su segmenti gređa te polukružnog raskinutog zabata. Nad atikom je trapezoidno polje zaključeno trokutnim zabatom i bočno poduprto konzolama. U njega je postavljen kip svetog Ivana Evanđelista, a u pozadini reljefni oblaci s dva kerubina. Sveca flankiraju dva sjedeća putta nad segmentima raskinutog zabata. Između stupova naknadno su umetnute konzole poput stilizirane rocaille školjke za kipove svetog Valentina s lijeve te svete Marije Egipatske s desne strane. Oltarnu palu s prikazom Sveti Antun Opat u slavi potpisao je 1752. slikar Valentin Metzinger djelatan u Ljubljani. Na tjemenu luka pale postavljen je grb riječke plemićke obitelji Buratelli koja je donirala oltar.

Stari drveni oltar svetog Anuna Opata bio je prenesen iz porušene svečeve kapele uz crkveni zvonik, a bila je pod patronatom obitelji Buratelli. Drveni oltar vidio je biskup Balbi 1742. prilikom vizitacije. Mramorni je oltar podignut neposredno prije nabave oltarne pale 1752, a arhitekturom je pandan nasuprotnom Michelazzijevom oltaru svetog Križa. Isti je autor napravio i arhitekturu ovog oltara, no kiparsku dekoraciju atike izradio je poznati ljubljanski kipar rodom iz Venecije Francesco Robba. Njega je Michelazzi osobno poznavao i više je puta s njime surađivao. Skulpture svetog Valentina i svete isposnice Marije Egipatske, izradio je nepoznati kipar djelatan u Rijeci. On je izveo i kiparski ukras susjednog oltara posvećenog svetom Antunu Padovanskom.

Bibliografija: Luigi Maria Torcoletti, Il Dumo vecchio di Fiume, Fiume, 1932., 14; Damir Tulić, Kamena skulptura i oltara 17. i 18. stoljeća na Porečko-pulskoj biskupiji, I., (doktorski rad), Zagreb, 2012., 466; Danko Šourek, Mramorna skulptura i altaristika XVII. I XVIII: stoljeća na području Rijeke i Hrvatskog primorja, II, (doktorski rad), Zagreb, 2012., 377-382; Matej Klemenčič, Sv. Janez Evangelist Francesca Robbe v reški Marijini cerkvi: opomba k reško-ljubljanskim umetnostnim povezavam v 18. stoletju, Historia artis magistra (ur. Renata novak Klemenčič, Samo Štefanac), Ljubljana, 2012., 349-354; Matej Klemenčič, Francesco Robba (1698 – 1757), Ljubljana, 2013.,173-176; Danko Šourek, Altarističke radionice na granici: barokni mramorni oltari u Rijeci i Hrvatskom primorju, Zagreb, 2015., 197, 224-229.