Oltar sv. Filipa Nerija

Naziv umjetnine: Oltar svetog Filipa Nerija

Umjetnik/umjetnička radionica: Antonio Michelazzi (Gradisca d’Isonzo, 1707. – Rijeka, 1771.)

Vrijeme nastanka: 1753.

Materijal: bijeli, crveni veronski i crveni francuski mramor

Dimenzije: 489 x 302 cm

Klasifikacija umjetnine: arhitektura/ skulptura

Opis: Oltar je postavljen s lijeve strane trijumfalnog luka. Uzdignut je na dvije stube, a supedanej je ukrašen s četiri zarotirana kvadrata. Trapezoidni stipes ima reljefnu kartušu sastavljenu od vitica i voluta, a na bočnim bridovima dva kerubina. Retabl se sastoji od dva stupa s kompozitnim kapitelima koji flankiraju potpisanu palu Valentina Metzingera iz 1753. godine. Na tjemenu luka pale postavljena su dva kerubina. Stupovi nose raskinuto gređe čiji je središnji lučni segment ukrašen stiliziranim volutama i zaključen školjkom.

Arhitektonski i dekorativni dijelovi oltara isklesani su vrlo vješto, dok su četiri kerubina nešto skromnije izvedbe, no uklapaju se u stilski rukopis najznačajnijeg riječkog altarista i kipara Antonija Michelazzija. Ovaj se oltar ističe jednostavnošću i skladnim odnosom bijelog i crvenog francuskog mramora te je, uz pandanski oltar svetog Vinka Ferrerskog, jedini u crkvi gotovo bez ikakvog kiparskog ukrasa.

Oltar je svetog Filipa Nerija sagrađen kao zavjet Riječana nakon niza jačih potresa koji su pogodili grad između 1750. i 1753. godine. Stoga se na slici uz Bogorodicu s Djetetom i svetim Filipom Nerijem nalazi sveti Emidije, zaštitnik od potresa koji rukom pokazuje na vedutu grada Rijeke. Iz dokumenta od 24. svibnja 1754. riječko gradsko vijeće odobrava zadnju ratu od 100 dukata namijenjenu gradnji oltara. Ukupna je cijena gradnje iznosila 540 zlatnika, od čega je općina dala 100, a građani preostali iznos. Iste je 1754. oltar posvetio mjesni ordinarij, pulski biskup Giovanni Andrea Balbi (1732. – 1771.).

Bibliografija: Luigi Maria Torcoletti, Il Dumo vecchio di Fiume, Fiume, 1932., 10; Radmila Matejčić, Sakralni spomenici barokne dobi u Rijeci, (magistarski rad), Zagreb, 1970., 52; Danko Šourek, Mramorna skulptura i altaristika XVII. I XVIII: stoljeća na području Rijeke i Hrvatskog primorja, II, (doktorski rad), Zagreb, 2012., 389-392; Danko Šourek, Altarističke radionice na granici: barokni mramorni oltari u Rijeci i Hrvatskom primorju, Zagreb, 2015., 238.