Piramidalni relikvijari

Naziv umjetnine: Komplet relikvijara

Umjetnik/umjetnička radionica: Nepoznata zlatarska radionica

Vrijeme nastanka: prva četvrtina 18. stoljeća

Materijal: srebro

Dimenzije: 170 cm x 45,5 cm x 14 cm

Klasifikacija umjetnine: zlatarstvo

Opis: Donji dio piramidalnog relikvijara počiva na tri nožice u obliku drvenih kugla s prednje strane presvučenih pozlaćenim limom. One nose trostranu drvenu kutiju čija je prednja strana bogato ukrašena viticama, cvijećem, volutama i vrpcama raspoređenima oko središnje ostakljene kartuše, a sve je izvedeno u tankom srebrnom, iskucanom, graviranom i punciranom limu. U drvenoj teci nalazi se voštani disk – Agnus Dei, bogato ukrašen papirnatim cvijećem, titrenkama, pozlaćenom žicom i svilom. Nad ovaj donji dio na tri je kugle postavljena visoka izdužena piramida s također ostakljenom kartušom bogato ukrašenom viticama, cvijećem, volutama, rocaille motivima, baldahinom iskucanima u srebrnom limu te prikucanima na drvenu podlogu presvučenu baršunom. U ovoj gornjoj poligonalnoj drvenoj teci nalazi se Agnus Dei te relikvije svetaca ukrašene, svilenim cvijećem, staklenim perlicama, titrenkama te metalnom i pozlaćenom žicom. Na vrhu relikvijara nalazi se pozlaćeni ovalni snop zraka na kojeg je apliciran srebrni IHS simbol.

U župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije sačuvano je šest gotovo identičnih relikvijara koji se razlikuju samo po relikvijama pohranjenima u tecama, a ističu se po dobro osmišljenoj kompoziciji i kvaliteti zlatarske izvedbe. Relikvijari ovakvog tipa karakteristični su za kontinentalni dio Hrvatske, odnosno Austrije i Njemačke upravo u 18. stoljeću. Kao raskošni primjerci mogu se navesti oni u Katedrali te u crkvi svete Katarine u Zagrebu, katedrali u Grazu, te u nekoliko crkava u Münchenu. U Rijeci se slični relikvijari nalaze u zbirci nekadašnje isusovačke, a danas katedralne crkve svetog Vida, kao i u župnoj crkvi u Bribiru te katedrali u Senju, svi primjerci iz 18. stoljeća, te iz 19. stoljeća drveni piramidalni relikvijari u kapeli Bezgrešne i u sakristiji nekadašnjeg augustinskog, a danas dominikanskog samostana u Rijeci.

Bibliografija: Neobjavljeno djelo