Predavanje za polaznike Visoke teološke škole „Redemptoris Mater“ u Puli

izv. prof. dr. sc. Damir Tulić održao je 3. travnja 2019. dvosatno predavanje polaznicima Visoke teološke škole „Redemptoris Mater“ u Puli. Naslov izlaganja bio je „Od svih se svetih slika ubire velik plod …“ Conc. Trid. XXV, 1563,: Sakralna umjetnost nakon Tridentskog koncila. Ovom temom obrađena je transformacija sakralne umjetnosti sukladno naputcima donesenima na Tridentskom koncilu. Posebna je pažnja bila usmjerena na naručitelje i njihove zahtjeve prilikom nastanka umjetničkih djela s brojnim primjerima iz baštine Istre, Hrvatskog primorja i Dalmacije.