Predavanje – Mario Pintarić: Izgubljena Rijeka: samostan benediktinki i crkva svetog Roka

Mario Pintarić održao je 6. lipnja 2019. javno predavanje u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Rijeci. Naslov izlaganje bio je Izgubljena Rijeka: samostan benediktinki i crkva svetog Roka. Posebna je pažnja bila usmjerena na naručitelje umjetnina koje su nekad bile dio bogatog inventara srušenog samostanskog kompleksa i crkve.